Mindfulness en gezondheid

Biologische voeding

David Perlmutter, Joseph Mercola, Natasha Campbell-McBride en anderen adviseren ook om Biologische voeding (zoals bijvoorbeeld biologische groenten) te eten. Residuen van pesticiden op niet-biologische voeding (of anders gezegd: voeding met gifresten) kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen.
De World Health Organisation (WHO) heeft bijvoorbeeld glyfosaat (glyphosate) een bepaalde vorm van pesticide, die veel gebruikt wordt in de wereld, aangeduid als waarschijnlijk carcinogeen ("probable carcinogen") zodat de WHO aangeeft dat deze stof waarschijnlijk betrokken is bij de vorming van kanker.
Hierbij is het ook niet ondenkbaar dat verschillende pesticiden en andere milieuverontreinigingen, waarvan gezegd wordt dat ze afzondelijk in kleine hoeveelheden niet tot ernstige ziekten kunnen leiden, gezamelijk wel tot gezondheidsproblemen kunnen leiden omdat ze elkaar aan kunnen vullen in de processen die tot ziekten kunnen leiden. Zie ook de link "Even Non-Carcinogenic Chemicals May Cause Cancer When Combined" onderaan deze pagina.
David Perlmutter geeft ook aan dat glyfosaat de darmflora verandert en dat er een correlatie is gevonden tussen het gebruik van glyfosaat en een toename in coeliakie, een auto-immuunziekte die gerelateerd is aan de darmen. Correlatie hoeft overigens niet een oorzakelijk verband in te houden. Zie de onderstaande link "Do Pesticides Damage The Microbiome?".

Links