Mindfulness en gezondheid

Ketonen

Naast dat het eten van weinig koolhydraten het bloedsuiker omlaag brengt waardoor de kans op neurologische problemen op de lange termijn lager wordt, kan een voedingspatroon met weinig koolhydraten ook de vorming van ketonen stimuleren. Indien zeer weinig koolhydraten gegeten worden (waarbij ook korte tijd gevast kan worden en/of waarbij ook kokosolie of MCT-olie gebruikt kan worden om "nutritional ketosis" te stimuleren) gaat het lichaam over op vetverbranding omdat er onvoldoende glycogeen en bloedsuiker is. Hierbij worden ketonen gevormd en deze ketonen kunnen als alternatieve energiebron gebruikt worden door het lichaam. Naast dat ketonen een alternatieve energievorm voor de hersenen kunnen zijn, kunnen ketonen o.a. ook de groei van neurale netwerken positief beinvloeden en kunnen ze glutathion in de hersenen toe laten nemen. Glutathion is een anti-oxidant die de hersenen kan beschermen.
Ketonen beïnvloeden daarnaast ook de expressie van genen, zie het interview van Dr Mercola met professor Jeff Volek: "Why Low-Carb Diets May Be Ideal for Most People, Including Athletes".
"There are multiple reasons why many cancers would benefit from a ketogenic diet, not just the decreased glucose availability influx (which many tumors depend on) but also the lower insulin response and less inflammation, as many tumors thrive in a pro-inflammatory environment.

There are multiple potential mechanisms by which a ketogenic diet would benefit, including epigenetic effects. We now know that the principal ketone body, beta hydroxybutyrate, is more than a metabolite. It's more than just an alternative fuel for the brain.

It acts like a hormone or a potent signaling molecule that affects gene expression, including upregulating genes that are protective against oxidative stress and enhance the antioxidant status.

Our knowledge and perspective on ketosis is expanding almost daily. It's all pointing toward positive health effects, which is quite interesting considering that for the last three or four decades, we've been demonizing ketones because we only associate it with ketoacidosis."

Professor Jeff Volek in het interview met Dr Mercola, zie voor het interview: "Why Low-Carb Diets May Be Ideal for Most People, Including Athletes"
Dr. Robert Szabo geeft in zijn voordracht "Dr. Robert Szabo - 'Introduction to Therapeutic Fasting'" aan dat een aantal dagen vasten ook kan leiden tot "nutritional ketosis". Bij een voedingspatroon met weinig koolhydraten zou dit sneller kunnen plaatsvinden dan de 2 dagen die Dr. Robert Szabo aangeeft omdat het lichaam vanwege het voedingspatroon al meer is overgegaan op vetverbranding. Bij een ketogeen dieet zou vasten "nutritional ketosis" kunnen verdiepen en kunnen bevorderen aan het begin.
"Nutritional ketosis" is iets anders dan ketoacidose. Bij "nutritional ketosis" is de concentratie ketonen in het bloed lager. Ketoacidose kan ontstaan bij onbehandelde diabetes type 1 en is een toestand die schadelijk kan zijn vanwege de hoge concentratie ketonen in het bloed. Typerend voor ketoacidose is dat zowel de hoeveelheid bloedsuiker als de hoeveelheid ketonen hoog zijn.
Zie de onderstaande links "Keep Yourself in Ketosis", "Ketogenic Diet Improves Insulin Sensitivity and Numerous Aging Markers", "Long-term effects of a ketogenic diet in obese patients", en "Dominic D'Agostino: Metabolic Therapies: Therapeutic Implications and Practical Application" voor meer informatie. De laatste link is een link naar een voordracht van Dr. Dominic D'Agostino die o.a. onderzoek doet naar het ketogeen dieet bij kanker. In zijn voordracht maakt hij ook het verschil tussen ketoacidose en "nutritional ketosis" duidelijk. Professor Jeff Volek gaat ook uitgebreid in op ketonen in zijn voordrachten "Prof. Jeff Volek - 'The Art and Science of Low Carb Living: Cardio-Metabolic Benefits and Beyond'" en "Jeff Volek - The Many Facets of Keto-Adaptation: Health, Performance, and Beyond" waarin hij ook het verschil tussen ketoacidose en "nutritional ketosis" aangeeft.
De voordracht van Dr. Stephen Phinney gaat ook in op ketonen en "nutritional ketosis" zie "Dr. Stephen Phinney - 'Optimising Weight and Health with an LCHF Diet' - Part 1" en "Dr. Stephen Phinney - 'The Case For Nutritional Ketosis'". Zie ook de voordracht "Thomas Seyfried: Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions" onderaan deze pagina gelinkt waarin professor Thomas Seyfried spreekt over kanker en waarbij ketonen ook ter sprake komen. En zie ook de voordracht "Dr. Colin Champ Augmenting Cancer Therapy with Keto Diet" waarin Dr. Colin Champ een radioloog oncoloog ook spreekt over kanker en waarin ketonen ook ter sprake komen.
Zie ook de artikelen van Amy Berger, een universitair opgeleide voedingsdeskundige: "Being Fat Adapted Versus "In Ketosis" (a.k.a. Don't be a Ketard)".

Links