Mindfulness en gezondheid

Meer informatie over het voedingspatroon met weinig koolhydraten en veel vet (low carb high fat - LCHF) in relatie tot kanker en in verband met verlaagde bloedsuiker- en insulinewaarden, AMPK, "deuterium depletion" en ketonen

In relatie tot kanker zou LCHF het risico op kanker kunnen verlagen omdat kankercellen bloedsuiker en insuline nodig hebben en bij een LCHF voedingspatroon zijn deze twee verlaagd, zie o.a. de voordracht van Dr. Gary Fettke "Metabolic Model of Cancer - Time to Rethink".
Hierbij speelt ook dat bij hogere bloedsuikerwaarden er een toename in de vorming van vrije radicalen en ontstekingsreacties is.
Omdat kankercellen ook glutamine kunnen gebruiken is het hierbij ook nodig om de eiwitconsumptie te beperken.
Dr. Colin Champ, een radioloog oncoloog en assistant professor geeft in zijn voordracht "Dr. Colin Champ Augmenting Cancer Therapy with Keto Diet" aan dat een dieet met weinig koolhydraten ook AMPK (AMP-activated protein kinase), een enzyme, doet toenemen en AMPK kan de mTOR "pathway", die bij kanker betrokken is, blokkeren. Zie ook het artikel "Fasting, the Ketogenic Diet and AMP-K: The New Kid on the Block" waarin ook aangegeven wordt dat AMPK het vermogen van kankercellen om glucose als energie te gebruiken kan blokkeren. In dit artikel wordt ook aangegeven dat AMPK gestimuleerd wordt door intensief sporten, koolhydraatbeperking en vasten.
Het onderzoek waar David Perlmutter naar linkt in de blogpost "Your Most Important Blood Test" geeft aan dat een hogere gemiddelde waarde van het bloedsuiker (gemeten door de mate van glycatie van het proteïne hemoglobine te meten, HbA1c) gerelateerd is aan een groter risico voor een aantal vormen van kanker.
In de voordracht van Dr. Dominic D'Agostino "Dominic D'Agostino: Metabolic Therapies: Therapeutic Implications and Practical Application" zegt Dominic D'Agostino het volgende hierover:
  • Een voedingspatroon, waarin veel hoog glycemische voeding gegeten wordt, vergroot de kans op de kanker
  • Een hoog bloedsuikergehalte vermindert de kans op herstel als je kanker hebt
  • Het bloedsuikergehalte is gecorreleerd met de groei van tumoren. Bij een hoger bloedsuikergehalte groeit een tumor sneller
Zie ook de voordracht die Dr. Dominic D’Agostino gaf op het "Third Deuterium Depletion Conference 2015" getiteld: "Dominic D'Agostino - Non-toxic metabolic management of metastatic cancer" en het interview met hem "Dominic D' Agostino interview - III. Deuterium Depletion Conference 2015" waarin hij o.a. aangeeft dat bij de oxidatie van vet "deuterium depleted water" ontstaat en dat een ketogeen dieet dit bevordert vanwege de verhoogde vetverbranding.
Deuterium (aangegeven met 2H of D) is een isotoop van waterstof waarbij de kern van het atoom naast een proton ook een neutron bevat. De kern van deuterium is daardoor bijna 2x zo zwaar als de atoomkern van het waterstof atoom. "Deuterium depleted water" is water waarin deuterium minder voorkomt.
"Deuterium depletion" wordt in verband gebracht met een beschermende werking tegen kanker. Dominic D’Agostino geeft in het interview aan dat metabolisch water, dat minder deuterium bevat, een therapeutisch effect heeft omdat het de energieproducerende capaciteit van de cel verbetert en het de dna van de cel stabiliseert.
Zie voor meer informatie de voordracht van Gabor Somlyai, PhD "Gabor Somlyai - Deuterium depletion results in several fold increases in the median survival time of cancer patients during oncotherapy", de voordracht van professor Laszlo Boros "Laszlo G. Boros - Gluconeogenesis and the pentose cycle impact deuterium depletion water efficacy in anticancer therapeutics", het artikel "Submolecular regulation of cell transformation by deuterium depleting water exchange reactions in the tricarboxylic acid substrate cycle" geschreven door o.a. professor Laszlo Boros, Dominic D'Agostino PhD, Gabor Somlyai PhD en professor Justine Roth en het artikel "Deuterium Depleted Water Effects on Survival of Lung Cancer Patients and Expression of Kras, Bcl2, and Myc Genes in Mouse Lung".
Voor meer informatie over LCHF in relatie tot kanker zie de onderstaande interviews van Dr Mercola met de onderzoekers Dr. Dominic D’Agostino : "Ketogenic Diet in Combination with Calorie Restriction and Hyperbaric Treatment Offer New Hope in Quest for Non-Toxic Cancer Treatment" en professor Thomas Seyfried : "The Benefits of a Ketogenic Diet and Its Role in Cancer Treatment".
Zie ook de voordracht "Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions" van professor Thomas Seyfried uit 2015 hieronder gelinkt. Hij legt hierin zijn ideëen over kanker uit en hoe deze afwijken van de huidige normale zienswijze , het huidige dogma. Zijn begin vraag is:

Is cancer a nuclear genetic disease or a mitochondrial metabolic disease?

En het antwoord op die vraag is belangrijk voor het bestuderen en managen van kanker.
Het komt er grofweg op neer dat in de normale zienswijze kanker veroorzaakt wordt door cellen waarin mutaties in de kern van de cel zijn ontstaan waardoor ze ongecontrolleerd gaan delen als ze verder niet gestopt worden.
In de zienswijze van Thomas Seyfried (gebaseerd op de theorie van Otto Warburg over kanker) zijn bij kanker de mitochondriën in de cellen beschadigd waardoor ze terug vallen op een ander (evolutionair ouder) en beperkter mechanisme voor energieproductie (fermentatie) waarbij schadelijke producten ontstaan (reactive oxygen species, ROS - vrije radicalen) die vervolgens de kern kunnen beschadigen waardoor mutaties kunnen ontstaan en ook verdere schade aan mitochondriën kunnen veroorzaken.
De mutaties die gezien worden zijn in zijn idee erover een gevolg en niet de oorzaak. Hij noemt een aantal triggers waardoor kanker kan ontstaan waaronder genetische aanleg, maar die genetische aanleg zorgt voor een grotere kans op schade aan de mitochondriën. Andere triggers van kanker die hij noemt en die ook voor schade aan de mitochondriën kunnen zorgen zijn: straling, carcinogene stoffen, ontstekingen, virussen, ouderdom.
Het uitzaaien van kanker verklaart hij via immuuncellen. Die versmelten ("fuse") met de kankercellen en immuuncellen verspreiden zich door het lichaam waardoor elders in het lichaam ook kanker kan ontstaan.

Hij vertelt over experimenten die de huidige kankertheorie, niet kan verklaren, zoals het kunnen laten groeien van een dier op basis van de kern van een kankercel zonder dat dit dier kanker heeft terwijl het nog wel de mutaties heeft. Als de DNA in de kern van een kankercel de oorzaak is voor kanker, hoe kan er dan een dier uit voortkomen dat geen kanker heeft?

Daarnaast bespreekt hij experimenten waarbij de kern van een kankercel verplaatst wordt in een andere gezonde cel met onbeschadigde mitochondriën waarbij de cel vervolgens niet leidt tot kankercellen na celdeling, terwijl als de kern van een gezonde cel in een kankercel geplaatst wordt dit leidt tot nieuwe kankercellen na celdeling of celdood.

Dit zijn experimenten waar de huidige kankertheorie geen verklaring voor heeft volgens Thomas Seyfried. Het is op zich vreemd dat een wetenschappelijke discipline zich daarmee tevreden stelt. Normaal gezien probeert een wetenschappelijke discipline zijn modellen zodanig te ontwikkelen dat het alle verschijnselen die waargenomen worden kan verklaren.
Bijvoorbeeld de moderne ontwikkelingen in de natuurkunde zoals quantum theorie volgen uit een paar observaties waarvoor rond 1900 geen verklaring was in de destijds aangehangen theorieën. Als de natuurkunde die niet verder onderzocht had, was er geen quantum theorie ontstaan en waren er bijvoorbeeld geen moderne computers ontwikkeld en ook geen internet.

Aan het begin van de voordracht laat hij ook de cijfers over kankersterfte van de American Cancer Association zien en die laten nauwelijks verbetering zien over de laatste jaren. Als je het percentage neemt van mensen dat jaarlijks doodgaat aan kanker en het aantal mensen dat per jaar kanker krijgt dan is dat percentage de laatste jaren nauwelijks veranderd. De kans om dood te gaan aan kanker als je de diagnose kanker krijgt is eigenlijk in die jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. Bijvoorbeeld in 1996 kregen 1359150 Amerikanen kanker en in 2002 stierven 555500 Amerikanen aan kanker. 555500 is 40.9% van 1359150. Hierbij is het sterftecijfer van 2002 vergeleken met het aantal nieuwe gevallen in 1996 ervan uitgaande dat mensen met kanker (indien ze overlijden) een aantal jaren later overlijden. In 2014 stierven 585720 Amerikanen aan kanker terwijl er in 2008 1437180 Amerikanen kanker kregen. 585720 is 40.7% van 1437180. Ervan uitgaande dat de cijfers kloppen laat dit zien dat in meer dan 10 jaar tijd er nauwelijks vooruitgang is geboekt als het gaat om het overleven van kanker ondanks dat er veel geld geïnvesteerd is in kankeronderzoek.
Dit laatste in combinatie met het achterblijven van verklaringen voor bovenstaande experimenten roepen de vraag op of er niet iets mis is met de huidige aangehangen kankertheorie en de behandelingen die daarop gebaseerd zijn.

Hij geeft verder aan dat vanuit de metabolische zienswijze alle typische verschijnselen omtrent kanker verklaard kunnen worden.

Hij geeft daarna aan dat calorie-restrictie en een ketogeen dieet in combinatie met niet toxische geneesmiddelen en/of "hyperbaric oxygen therapy" mogelijkheden zijn om kanker te behandelen en toont hier voorbeelden van. Dit heeft ermee te maken dat een kankercel alleen bloedsuiker kan gebruiken terwijl normale cellen ook ketonen voor energie kunnen gebruiken.

Hij geeft aan dat bij een lager bloedsuikergehalte een tumor langzamer groeit.
En daarnaast geeft hij ook aan dat ketonen bij een hoog genoeg gehalte, ook kankercellen kunnen doden. Dr. Dominic D'Agostino geeft dit ook aan in zijn voordracht "Dominic D'Agostino: Metabolic Therapies: Therapeutic Implications and Practical Application"
Het ketonendrankje dat professor Kieran Clarke op de markt wilt brengen zou daarom ook in het geval van kanker interessant kunnen zijn omdat het wellicht kan helpen bij het volgen van een ketogeen dieet met een relatief hoog ketonen niveau en een laag bloedsuiker gehalte.

Thomas Seyfried heeft het in deze voordracht heel kort over preventie (verlagen van de kans op kanker) en verwijst hierbij kort naar de toename van de consumptie van fructose in het moderne eten. Voor informatie over het verlagen van de kans op kanker volgens deze zienswijze geeft het vierde artikel van Georgia Ede (zie hieronder) meer uitleg, maar kortgezegd is het ook bij de preventie van kanker belangrijk om de koolhydraatconsumptie laag te houden en is het daarnaast ook belangrijk andere mogelijke oorzaken van kanker zoals straling, carcinogene stoffen en virussen te vermijden. Ook wordt vasten genoemd. Omdat ontstekingen ook kunnen zorgen voor schade aan de mitochondriën is naast een voedingspatroon met weinig koolhydraten het ook belangrijk te zorgen voor een gezonde darmflora en een lekkende darm te voorkomen/genezen waarbij stress-reductie/ontspanning ook belangrijk kan zijn.
Zie ook het artikel "Can Excess Stress Cause Cancer?" van Dr. Colin Champ waarin gezegd wordt dat chronische stress hoogst waarschijnlijk kanker kan veroorzaken en dat zowel acute stress als chronische stress slecht zijn als kanker eenmaal al ontwikkeld is en waarin ook gesuggereerd wordt dat chronische ontsteking tot kanker kan leiden. Het voorbehoud is omdat het moeilijk (onethisch in verband met het moeten ondergaan van stress) is om wetenschappelijk bewijs voor de oorzaak-gevolg relatie bij mensen te verkrijgen maar bij dieren is het bewijs voor het ontstaan van kanker alsgevolg van chronische stress sterker. Een ander punt dat Dr. Colin Champ aanvoert is dat stress het bloedsuikerniveau laat stijgen via het hormoon cortisol en bij een chronische verhoogd bloedsuker niveau is de kans op de kanker ook hoger. Vanuit dit perspectief is het daarom ook goed om regelmatig mindfulness-meditatie te beoefenen.
Zie "Thomas Seyfried: Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions"

Zie ook onderstaande artikelen van Georgia Ede MD, een Amerikaanse psychiater met een achtergrond in biologie , waarin zij het boek "Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer" van professor Thomas Seyfried bespreekt.
What Causes Cancer? Part I
What Causes Cancer? Part II
Cancer Part III–Dietary Treatments
Cancer Part 4: Got Hope?

Zie ook de voordracht van Dr. Dominic D'Agostino: "Dominic D'Agostino: Metabolic Therapies: Therapeutic Implications and Practical Application" en de voordracht van Dr. Colin Champ, een radioloog oncoloog en assistant professor : "Dr. Colin Champ Augmenting Cancer Therapy with Keto Diet" gelinkt in het onderstaande link overzicht.

Zie voor meer informatie ook onderstaande artikelen over de "Metabolic Theory of Cancer" van Amy Berger, een universitair opgeleide voedingsdeskundige. De artikelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van o.a. professor Thomas Seyfried, professor Peter Pedersen, Dr. Dominic D'Agostino, Dr. Colin Champ, Dr. Rainer Klement en het boek "Tripping Over the Truth: The Return of the Metabolic Theory of Cancer Illuminates a New and Hopeful Path to a Cure" geschreven door Travis Christofferson:

Metabolic Theory of Cancer: Introduction
Metabolic Theory of Cancer: Cells Behaving Badly
Metabolic Theory of Cancer: Cellular Energy Generation 1 - Glycolysis
Metabolic Theory of Cancer: Cellular Energy Generation 2 - Mighty Mitochondria
Metabolic Theory of Cancer: Mitochondrial Dysfunction 1
Metabolic Theory of Cancer: Mitochondrial Dysfunction 2 - They ARE Broken
Metabolic Theory of Cancer: Glycolysis Run Amok & Mutant Hexokinase
Metabolic Theory of Cancer: Aerobic Fermentation (a.k.a. "The Warburg Effect")
Metabolic Theory of Cancer: Cancer Cells are Sugar Junkies
Metabolic Theory of Cancer: Mutations vs Mitochondria
Metabolic Theory of Cancer: Cancer as a Protective Mechanism
Metabolic Theory of Cancer: Speculation on the Causes of Cancer (Pt.1)
Metabolic Theory of Cancer: Speculation on the Causes of Cancer -- and How to Mitigate Risk (Pt.2)
Metabolic Theory of Cancer: Speculation on the Causes of Cancer -- and How to Mitigate Them (Pt.3)
Metabolic Theory of Cancer: Speculation on the Causes of Cancer -- and How to Mitigate Them (Pt.4)

Zie ook het interview met Andrew Scarborough "Tackling Brain Cancer with Ketogenics: Presenting Andrew Scarborough". Andrew Scarborough bestrijdt zijn hersentumor met o.a. een aangepast ketogeen dieet gebaseerd op o.a. het onderzoek van Thomas Seyfried en Dominic D'Agostino.

Zie tenslotte onderstaand artikel van Dr Mercola waarin hij onderzoeken over cumulatieve effecten van verontreinigingen in relatie tot kanker bespreekt : "Even Non-Carcinogenic Chemicals May Cause Cancer When Combined".

Links