Mindfulness en compassie en wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina worden links naar artikelen en andere bronnen voor wetenschappelijk onderzoek omtrent mindfulness en compassie opgesomd. Het betreft hier meestal vormen van mindfulness-meditatie die gerelateerd zijn aan de benadering van Jon Kabat-Zinn en minder naar benaderingen van mindfulness-meditatie zoals in de Boeddhistische traditie. Zoals op de pagina over zuiver gewaarzijn aangegeven wordt, is er vanuit het integratie aspect gezien bij de Boeddhistische vorm van mindfulness sprake van een grotere mate van mindfulness. Te verwachten valt dat de positieve effecten van mindfulness daardoor bij die vorm groter zullen zijn dan bij de vorm van mindfulness gebaseerd op de benadering van Jon Kabat-Zinn. In het artikel van Psychology Today: "New Research Finds Mindfulness Reduces Worry" blijkt ook dat een meditatievorm gebaseerd op "letting things be as they are" effectiever is (hoewel niet veel) dan een vorm gebaseerd op het aandachtig zijn bij de sensaties van de ademhaling.
Hierbij speelt ook dat een benadering gebaseerd op "letting things be as they are" op de lange termijn makkelijker kan leiden tot andere vormen van meditatie bijvoorbeeld waarbij er geen referentie-object is of waarbij dualistische fixatie overstegen is etc. En waarschijnlijk heeft het extra voordelen om in deze toestanden te kunnen verblijven. Dit soort effecten zijn wellicht wat minder makkelijk te onderzoeken aangezien het meer tijd kost en deelnemers daardoor langer gevolg moeten worden.

Artikelen die ingaan op wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-meditatie:

Artikelen die ingaan op wetenschappelijk onderzoek naar compassie:

Interessante publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-meditatie:

'

Interessante publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar compassie:

Bronnen waar publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-meditatie gevonden kunnen worden:

Bronnen waar publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar compassie-training gevonden kunnen worden: