Mindfulness en gezondheid

Op deze pagina wordt ingegaan op hoe de gezondheid mindfulness kan bevorderen en hoe je gezondheid invloed kan hebben op de hersenen en mindfulness. Mindfulness kan de gezondheid bevorderen en de gezondheid kan mindfulness bevorderen.
Bij de onderwerpen die op deze pagina aan bod komen is afgegaan op deskundigen in een bepaald vakgebied: zoals een neuroloog, en onderzoekers op het gebied van alzheimer, kanker en de darmen en de darmflora. Op deze pagina wordt ook verwezen naar voordrachten en publicaties van deze deskundigen die op hun beurt vaak ook verwijzen naar publicaties over wetenschappelijk onderzoek in vakbladen waarbij zij ook vaak recente ontwikkelingen meenemen. Ook wordt er op deze pagina soms direct verwezen naar zulke publicaties.

Mindfulness heeft een positieve invloed op de gezondheid

Mindful aanwezig zijn kan ertoe leiden dat er meer ontspanning ontstaat. Hierdoor kunnen stress niveaus en de daarmee gepaard gaande reacties zoals de aanmaak van cortisol verminderen.
Dit is gunstig voor de gezondheid o.a. omdat het bloedsuikerniveau en de bloeddruk daarmee omlaag kunnen gaan omdat stress via cortisol zorgt voor een verhoogd bloedsuikerniveau en stress ook de bloeddruk doet toenemen. Zie voor meer informatie het gedeelte over stress-reductie verderop deze pagina.

De gezondheid en je levensstijl kunnen ook mindfulness positief beïnvloeden

De gezondheid kan mindfulness ook beïnvloeden omdat lichamelijke processen invloed hebben op de hersenen en het functioneren van de hersenen. Invloeden vanuit het lichaam zoals bloedsuikerniveau, ontstekingen, het te weinig aanwezig zijn van bepaalde essentiele voedingsmiddelen, toxische stoffen etc. kunnen een nadelige invloed hebben op de hersenen.
In onderstaand overzicht staan de onderwerpen die besproken worden. U kunt op de onderwerpen klikken om naar het onderwerp te navigeren. Via de link "Gezondheid" in het menu aan de linkerkant van de pagina kunt u terug navigeren naar deze pagina en dit overzicht. Onderwerpen die besproken worden zijn:

Inleiding

De opkomst van internet van de laatste jaren maakt het mogelijk dat wetenschappers en medici tegenwoordig hun ontdekkingen en inzichten veel directer kunnen communiceren met de mensen die hier baat bij kunnen hebben. Via hun eigen websites en via websites als youtube kan deze informatie nu directer gecommuniceerd worden. Het biedt wetenschappers en medici, die geen banden met de voedingsindustrie of de farmaceutische industrie hebben, een goedkope en eenvoudige manier van communiceren aan zodat wetenschappers en medici zonder financiering door derden hun kennis en inzichten kunnen delen met anderen.
Hierbij kunnen medici ook gemotiveerd zijn door wat ze meemaken in hun praktijk. Als je dagelijks te maken krijgt met patienten met ernstige ziekten en je hebt kennis over preventieve mogelijkheden via voeding en levensstijl waardoor de kans op zulke ziekten verminderd kan worden dan is het delen van die kennis een natuurlijk gevolg.
Ditzelfde geldt ook voor wetenschappers via ervaringen met mensen in hun nabije omgeving of meer indirect via maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ziekte.
Deze mogelijkheid die internet tegenwoordig biedt zou wel eens een belangrijke factor kunnen zijn in moderne ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg met name als het gaat om preventieve gezondheidszorg en meer natuurlijke vormen van geneeskunde.
Het zou daarom ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het terugdringen of beperken van de kosten in de gezondheidszorg. En omdat deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen kunnen ze ook bijdragen aan de economie omdat mensen op basis van deze kennis gezonder kunnen zijn en zich beter kunnen voelen en daardoor productiever en creatiever kunnen zijn.
In relatie tot gezondheid is wetenschappelijk onderzoek en de verwijzing daarnaar belangrijk. Hierbij speelt ook dat het menselijk lichaam ingewikkeld in elkaar zit waarbij meerdere processen invloed op elkaar kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen dat het menselijk lichaam een veel-deeltjes-systeem is, wat moeilijk te reduceren valt tot eenvoudige dogmatisch te communiceren stellingen. Daarnaast gaat wetenschap uiteindelijk over metingen en niet zozeer over meningen. Experimenteel wetenschappelijk onderzoek en statistische analyse is daardoor belangrijk zodat ook de verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek belangrijk is bij het delen van informatie ter bevordering van gezondheid.
Omdat het menselijk lichaam ingewikkeld in elkaar zit waarbij meerdere aspecten invloed op elkaar kunnen hebben is het bij gezondheid belangrijk om een multidisciplinaire benadering te hebben.
Wetenschappers zijn in hun communicatie in de media soms alleen gericht op hun eigen vakgebied, ook als dit gerelateerd is aan gezondheid of gezondheidsproblemen, alsof andere benaderingen of de rest van het lichaam er niet of minder toe doen of niet bestaan. Dit is waarschijnlijk meestal vanwege de wetenschappelijke specialisatie en de commitment aan het wetenschappelijke proces maar wellicht dat andere redenen ook een rol spelen.
Wat de reden voor de fixatie op het eigen vakgebied ook mogen zijn, voor de aanpak van een gezondheidsprobleem en bij gezondheid in het algemeen is het belangrijk om de mens en het gezondheidsprobleem centraal te stellen en niet een bepaalde specialisatie, omdat bij de mens en bij gezondheid meerdere aspecten een rol kunnen spelen zodat een geïntegreerde benadering belangrijk is. De informatie op deze pagina is daarom gebaseerd op de geïntegreerde benadering van de Amerikaanse neuroloog Dr. David Perlmutter en ook het onderzoek van professor Dale Bredesen waarbij zij meerdere benaderingen geïntegreerd hebben.