Therapieën

Mindfulness vormt het hart van het Boeddhistische pad. Dit pad is van oorsprong gericht rond de vraag hoe men zich kan bevrijden van lijden en van de oorzaken van lijden, welke in het Boeddhisme uiteindelijk gezien wordt als onwetendheid over de aard van bestaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mindfulness ook steeds meer in westerse therapieën toegepast wordt. Vaak vormt mindfulness hierbij een onderdeel van de therapie. Onderstaand een aantal therapieën gebaseerd op mindfulness of waarbij mindfulness een onderdeel van de therapie vormt:

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

De beoefening van mindfulness wordt op basis van het werk van Jon Kabat-Zinn sinds 1979 toegepast in Mindfulness Based Stress Reduction en door het werk van Segal, Williams en Teasdale, op basis van MBSR, in Mindfulness Based Cognitive Therapy. Hierbij worden mindfulness-oefeningen toegepast bij angst, depressie, slaapstoornissen, paniekstoornissen, dwangstoornissen en eetstoornissen.

Dialectical behavior therapy (DBT)

Marsha Linehan, een Amerikaanse professor in de psychologie, heeft de zogenaamde Dialectical behavior therapy ontwikkeld waarbij o.a. mindfulness oefeningen toegepast worden bij borderline persoonlijkheidsstoornis.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Acceptance and commitment therapy is een therapie die ontwikkeld is door Steven Hayes en maakt o.a. gebruik van mindfulness oefeningen. ACT wordt toegepast bij angst, depressie, psychose, trauma, werkgerelateerde problematiek, verslaving en chronische pijn.

Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (compassie gerichte therapie) is een therapie die ontwikkeld is door Paul Gilbert en maakt o.a. gebruik van mindfulness. Bij deze therapie wordt compassie gestimuleerd zodat clienten vriendelijker omgaan met zichzelf in het geval van zelf-kritiek, schaamte etc. niet zozeer om emoties weg te krijgen maar om in contact te kunnen zijn met emoties en met deze emoties te kunnen werken.

Overige therapieën

Naast bovenstaande therapieën kan mindfulness ook toegepast worden bij andere therapieën. Zo kan bij kunstzinnige therapie het schilderen gecombineerd worden met mindfulness oefeningen.
Zie voor publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-meditatie of compassie in therapieën, de pagina : Mindfulness en compassie en wetenschappelijk onderzoek.