Mindfulness en gezondheid

Onderzoek van professor Bredesen naar cognitief verval en de ziekte van Alzheimer

Voor informatie over wat gezond is voor de hersenen is het onderzoek van professor Dale Bredesen ook interessant. Hij doet onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en bij één van de onderzoeken deden mensen met verschillende vormen van cognitief verval (waaronder mensen met de ziekte van Alzheimer) mee aan een programma dat bestond uit een groot aantal punten. Zonder dat deze mensen medicijnen kregen, verbeterde 9 van de 10 mensen. Hoewel het een klein onderzoek betreft is dit een 90% score. Inmiddels zijn iets meer dan 100 mensen behandeld waarbij ook een hoog succespercentage gehaald werd. Zie "The Bredesen Protocol™ – Is nutrition the key to Alzheimer’s?"
Hij geeft aan (bijvoorbeeld in het interview: "Alzheimer’s Reversal – Extended Interview with Dale Bredesen") dat het programma vooral kan werken bij SCI (subjective cognitive impairment), MCI (mild cognitive impairment) en de beginfase van de ziekte van Alzheimer en dat het bij de "mid-stage" en "late-stage" fases van de ziekte van Alzheimer niet zulke goede resultaten oplevert. Zie het onderstaande citaat uit het interview "Alzheimer’s Reversal – Extended Interview with Dale Bredesen" waarin hij het verloop de ziekte van Alzheimer beschrijft en waarbij hij aangeeft wat de resultaten van zijn programma daarbij zijn.
When you get Alzheimer's disease of course you start out with an at risk period where you can have alterations in your cerebral spinal fluid and alterations on your pet scans for example but you don't yet have symptoms.
And then you enter a period, the second period which is called SCI or subjective cognitive impairment where you can have changes where you know something is wrong and your spouse knows there is something wrong and your co-workers may know there is something wrong, but at that point by definition your are still testing within normal limits. Some of that is just an artifact of our testing systems which aren't always sensitive enough to pick up changes, especially in people who have been very very high functioning throughout their lives.
After SCI, which may last a decade, then you have MCI which is mild cognitive impairment, by definition at that point you know there is something wrong but also the testing is now showing there is something wrong. So during all those phases we have had very very good results.
You now enter, after MCI, early Alzheimer's disease and again we have had some good results with some people who are in that stage.
Then from there mid-stage and late-stage and we have not had such good results with people who are that far along, people who are significantly impaired with Alzheimer's disease.
. . . that's middle of Alzheimer's disease, so that is relatively late for the program that we have developed which is really for early Alzheimer's and SCI and MCI and prevention.
Een belangrijk aspect van zijn benadering is dat er meer uitgebreide metingen gedaan worden zodat niet alleen duidelijk wordt wat iemand voor ziekte heeft maar ook waarom iemand een ziekte heeft.
Een ander belangrijk aspect van zijn programma is dat het een geïntegreerde benadering betreft. Als bepaalde componenten van zijn programma afzonderlijk toegepast worden hebben deze wellicht geen of weinig effect op de situatie maar als deze componenten tegelijk gecombineerd worden kunnen ze volgens professor Bredesen wel tot een positief resultaat leiden.
Belangrijke componenten van dit programma waren:
 • Weinig koolhydraten, laag glycemisch en weinig granen eten
 • Geen gluten
 • Gezonde vetten eten waaronder omega-3 (en met name DHA)
 • intermittent fasting (minimaal 12 uur tussen ontbijt en laatst gegeten voeding en minimaal 3 uur voor slapen niet meer eten) om ketogenesis en autofagie te bevorderen
 • Pre- en probiotica
 • Mondhygiëne bevorderen
 • Voldoende bewegen: 30 tot 60 minuten per dag, 4 tot 6 dagen per week
 • Voldoende slapen
 • Stress verminderen (via yoga, meditatie of muziek etc)
 • Bepaalde B vitaminen (actieve vormen van vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6) om homocysteïne waarden niet te hoog te laten zijn
 • Vitamine D3 en K2
 • Kokosolie en MCT-olie (stimuleren van ketosis)
 • Verminderen van het ontstekingsniveau (door bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid van darmwand en andere barrières, zoals bijvoorbeeld bloed-hersenbarrière, te verlagen) en via verlagen van de koolhydraatconsumptie en supplementen zoals DHA/EPA (omega-3 vetten) en kurkuma
 • Indien nodig het optimaliseren van de zink:koper ratio
 • Supplementen zoals alfa-liponzuur, CoQ, resveratrol etc.
 • Indien nodig ontgifting van zware metalen zoals kwik, lood en cadmium
Het programma komt grotendeels overeen met wat David Perlmutter ook adviseert in zijn boeken en op zijn website:
 • Grain Brain: The Surprising Truth about Wheat, Carbs, and Sugar--Your Brain's Silent Killers (vertaald als "het glutengevaar, de sluipmoordenaars van je brein: de onthutsende waarheid over granen, koolhydraten en suiker")
 • Brainmaker, The Power of Gut Microbes to Heal and Protect Your Brain for Life.
 • The Grain Brain Whole Life Plan: Boost Brain Performance, Lose Weight, and Achieve Optimal Health
In totaal zijn er nu 36 aandachtspunten waarin er per patient een aantal geselecteerd worden die specifiek van toepassing zijn voor die patient op basis van uitgebreide metingen. Volgens professor Bredesen worden in de toekomst waarschijnlijk meer punten van aandacht ontdekt die dan indien nodig ook meegenomen kunnen worden bij een therapeutisch plan voor een patient. Hij schat in dat er uiteindelijk meer dan 36 maar waarschijnlijk minder dan 100 (en niet duizend) factoren zullen zijn. Zie het interview: "Alzheimer’s Reversal – Extended Interview with Dale Bredesen".
Die faktoren beïnvloeden de balans tussen aanmaak en afbraak van hersencellen, tussen anti-alzheimer en alzheimer, en dit is gerelateerd aan hoe het molecuul amyloid precursor protein (APP) uiteenvalt. Via de geïntegreerde aanpak wordt geprobeerd om de balans naar anti-alzheimer en hersengroei in plaats van hersenafbraak te verschuiven.
Hierbij speelt ook dat Alzheimer opzichzelf een faktor is voor de verdere ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer wat ook bij kanker het geval is aangezien de aanwezigheid van kankercellen ook een faktor is bij het ontstaan van nieuwe kankercellen.
Hetzelfde proces waarbij de aanwezigheid van een ziekte een versterkende faktor vormt kan ook spelen bij "leaky gut" omdat de ontstekingsreacties alsgevolg van "leaky gut" de darmen negatief kunnen beïnvloeden.
Er is hierbij sprake van een zogenaamde positieve feedbackloop, omdat de ziekte zichzelf als het ware versterkt, zodat hieruit volgt dat naarmate de ziekte van Alzheimer verder gevorderd is er meer gedaan moet worden om het ziekteproces om te keren en het daarom van belang is om zo vroeg mogelijk te beginnen.
Het Bredesen-protocol is daarom niet alleen van belang voor iemand die al symptomen van cognitief verval heeft maar is ook van belang voor de preventie van de ziekte van Alzheimer.
Hij geeft aan dat het verbeteren van één faktor (via bijvoorbeeld een medicijn) niet zoveel effect heeft maar dat meerdere faktoren tegelijk aangepakt moeten worden.
In een voordracht aan het einde van 2016 geeft professor Bredesen aan dat ketonenconcentraties tussen 0.5 mmol/liter en 4 mmol/liter gesuggereerd worden. Die waardes corresponderen met wat waardes die volgens professor Jeff Volek horen bij "nutritional ketosis".
Zie de voordracht: "Reversing Alzheimer’s Disease- Dr. Dale Bredesen, MD".
Zie ook het twitter bericht uit 2016 van Dr Rangan Chatterjee waarin hij aangeeft dat professor Bredesen meer richting "nutritional ketosis" beweegt:
@drchatterjeeuk: "Professor Bredesen is moving more towards using nutritional ketosis with his Alzheimer's patients"
Wellicht dat exogene ketonenproducten, zoals het product dat Dr Richard Veech aan het ontwikkelen is, in de toekomst kunnen gaan bijdragen aan dit protocol omdat het daarmee eenvoudiger wordt om hoge ketonenniveaus (bijvoorbeeld 5 mmol/liter) te hebben. Andere producten die hierbij kunnen helpen zijn kokosolie en MCT-olie (MCT staat voor medium-chain triglyceride) zoals bijvoorbeeld C-8 olie dat caprylzuur (octaanzuur) bevat.
De ketonen kunnen dan de hersencellen van energie voorzien ook als deze vanwege insuline-resistentie moeite hebben met de opname van glucose. Zulke ketonenniveaus kunnen het waarschijnlijk ook makkelijker maken om een "low carb diet" te kunnen volgen (en zodoende het protocol te kunnen volgen) omdat het bloedsuikerniveau stabiel laag kan zijn zonder dat er pieken en dalen in voorkomen die voor trek in koolhydraathoudende producten kunnen zorgen. Ook kunnen de hersenen dan voorzien worden van voldoende energie zodat een gebrek aan energie voor de hersenen ook minder tot trek in koolhydraathoudende producten kan leiden.
Aan het einde van augustus 2017 verschijnt er een boek van professor Bredesen over zijn benadering, zie "The End of Alzheimer's: The First Program to Prevent and Reverse Cognitive Decline". In 2017 wordt ook de documentaire "Good Luck With That" gemaakt waarin patiënten, die dit programma volgen, gevolg worden en waar ook professor Bredesen in voorkomt.
De laatste ontwikkelingen zijn dat "The Bredesen Protocol™" ook in andere landen zoals Engeland, Nieuw-Zeeland en Australie en wellicht ook China toegepast gaat worden.
Zie "The Bredesen Protocol™ – Is nutrition the key to Alzheimer’s?",
de partner-pagina op de website van mpicognition: "mpi-cognition.com - our partners"
en het artikel "Professor Dale Bredesen’s Alzheimer’s treatment now on offer in New Zealand".
In dit laatste artikel wordt aangegeven dat er volgend jaar (2017) ook zogenaamde "clinical trials" gehouden worden in Engeland en de VS. Hij geeft ook aan dat zijn organisatie samenwerkt met het Institute for systems biology waar ook professor Nathan Price werkt en die zeer uigebreide metingen en analyses doen, zie bijvoorbeeld de voordrachten van Nathan Price: Nathan Price at TLC 2015: "Genomics, Big Data, Informatics and the Future of Medicine" en "A 100k Wellness Project by Nathan Price, PhD".
I think that's where medicine is headed. Towards larger data-sets and programmatics as apposed to monotherapeutics.

Dale Bredesen in "Alzheimer’s Reversal – Extended Interview with Dale Bredesen"
Zie voor meer informatie over dit onderzoek de link:
"Reversal of cognitive decline: A novel therapeutic program, a 2014 research paper by professor Bredesen".
Zie pagina 4 en 5 in dit pdf document voor een voorbeeld van een behandeling (dit is gebaseerd op versie 1.0 van zijn protocol. Inmiddels zijn latere versies van dit protocol verschenen).
Zie ook de website van het bedrijf dat het Bredesen protocol gaat aanbieden: "mpi-cognition.com"
In 2016 verscheen er een publicatie waarin objectieve metingen opgenomen zijn die ook aangaven dat verbetering optrad als gevolg van deze benadering.
Zie "Reversal of cognitive decline in Alzheimer’s disease, a 2016 research paper by professor Bredesen"
Zie ook onderstaande voordracht en interviews:
"2016 presentation by professor Bredesen: Reversal of Cognitive Decline",
"2016 interview - Episode 12: Dale Bredesen discusses the metabolic factors underlying Alzheimer’s Disease",
"2016 interview - RHR: Prevention and Treatment of Alzheimer’s from a Functional Perspective—With Dr. Dale Bredesen",
"2016 Alzheimer’s Reversal – Extended Interview with Dale Bredesen"
Andere recente publicaties waaraan professor Bredesen meegewerkt heeft zijn:
"Inhalational Alzheimer’s disease: An unrecognized—and treatable—epidemic",
"Alzheimer’s Model Develops Early ADHD Syndrome",
"Metabolic profiling distinguishes three subtypes of Alzheimer’s disease",
"Direct Transcriptional Effects of Apolipoprotein E",
"Another Role for ApoE? Key Alzheimer's disease-related protein may be a transcriptional regulator",
"Next generation therapeutics for Alzheimer’s disease",
"Prionic Loops, Anti-Prions, and Dependence Receptors in Neurodegeneration"

Links