Mindfulness en ontspanning

Door fixaties en spanningen, zowel lichamelijk als mentaal, los te laten ontstaat ontspanning en kan het aandachtsveld waarin we contact hebben met ervaringen groter worden. Hierbij is er meer contact met de zintuigen, zoals bijvoorbeeld voelen, omdat we minder in denken vastzitten. Zodoende kan ontspanning helpen bij het beoefenen van mindfulness. Naast meditatie-oefeningen kunnen daarom ontspannings-oefeningen zoals Kum Nye (Tibetaanse yoga) en Tai chi helpen bij de ontwikkeling van mindfulness.
Before meditation can progress and deepen, body and mind need to be calm and relaxed. Our senses must also cooperate, providing clearer perceptions and presenting them more gently.

"The joy of being, advanced Kum Nye Practices for Relaxation, Integration & concentration" - Tarthang Tulku
Kum Nye was bekend in het vroege Boeddhisme en is bewaard gebleven in de Tibetaans medische traditie en in Boeddhistische teksten. Kum Nye is in de jaren '70 door Tarthang Tulku geintroduceerd in het westen.
In Kum Nye kunnen spanningen en emoties, vastgezet in het lichaam, losgemaakt worden zodat gevoel weer kan stromen. Naast bewegingsoefeningen bevat Kum Nye ook zit-oefeningen waarbij met de adem gewerkt wordt. Deze oefeningen lijken op de shamatha-meditatie-oefeningen waarbij de adem gevolgd wordt (zie mindfulness en meditatie).
Kum Nye is based on mindfulness of body and mindfulness of feeling, the first two of the four foundations of mindfulness that are the traditional basis for the spiritual path. In Kum Nye, we use the senses to relax body and mind and experiment with the nature of awakened awareness.

"The joy of being, advanced Kum Nye Practices for Relaxation, Integration & concentration" - Tarthang Tulku
De oefeningen in Kum Nye zijn niet slechts mechanische oefeningen. De oefeningen worden ook gedaan met een bepaalde innerlijke attitude waarbij bijvoorbeeld de ademhaling natuurlijk gelaten wordt en waarbij bijvoorbeeld toegelaten wordt dat gevoelens en sensaties in elkaar vloeien en uitdijen, en waarbij de ademhaling, gewaarzijn en sensaties één geheel kunnen vormen.
Especially as you release the pressure, unify breath, awareness, and sensation, allowing the many subtle flavors of feeling to merge and expand.

"Kum Nye relaxation part 2: Movement Exercises"
Kum Nye ontspanning II - Tarthang Tulku
Het ontspannen van fixaties of laten zijn in een situatie met fixatie (en daarmee het bevorderen van ontspanning) kan niet alleen het effect hebben dat het veld van ervaring uitdijt, maar kan veranderingen doen laten ontstaan in hoe we in relatie staan tot ervaring en de ruimte waarin deze plaats vindt.
All these themes constitute ways and stages of opening up or dissolving a limiting focal setting on the infinity of Great Space. Each stage involves a relaxation of our hold on progressively more fundamental facets of the output of a particular setting. We might say that there is a reciprocal dynamic connection between the focal setting and its output. This allows us to change the setting by relaxing our insistence on perpetuating its effects.

"Time, Space, and Knowledge, a new vision of reality"
(Ruimte, tijd en kennis, een nieuwe visie op de werkelijkheid) - Tarthang Tulku
Zie ook de presentatie op presentaties-pagina waarin Dudjom Rinpoche in gaat op meditatie waarbij hij naast "letting be" o.a. ook ontspanning aangeeft.