Mindfulness en fixatie

Bij fixatie op een bepaald object raakt gewaarzijn gevangen. Deze situatie kan op zich weer een startpunt voor meditatie zijn, waarbij vanuit die situatie laten zijn in gewaarzijn gecultiveerd wordt.
Hierdoor kan gewaarzijn geleidelijk aan uitdijen terwijl de aandacht ook min of meer spontaan naar het object waarop gefixeerd werd kan gaan. Vanwege het laten zijn is er uitdijen en vanwege het patroon van fixatie wat aan de basis stond van de meditatie kan de aandacht ook spontaan gaan naar het object van fixatie, hoewel dit vanwege het laten zijn in gewaarzijn geleidelijk aan op een lichtere/meer ontspannen manier gaat. Vanwege het uitdijen van gewaarzijn kan er meer ruimte ontstaan en binnen die ruimte kunnen ook andere ervaringen opkomen en oplossen.
Het object van fixatie kan hierbij als het ware referentie-object van meditatie zijn en de situatie kan op deze manier getransformeerd worden in meditatie waarbij fixatie ondersteuning kan worden voor meditatie door vanuit die situatie te laten zijn in gewaarzijn.
Het kan zijn dat er hierbij ook weer andere ervaringen of patronen of emoties opkomen. Als deze niet sterk zijn kunnen deze opkomen en weer oplossen. Indien ze echter sterk zijn kunnen deze een oorzaak voor fixatie worden. Als dat het geval is kan de fixatie die hieruit ontstaan is, weer de basis vormen om te laten zijn in gewaarzijn waarbij het object dat hierbij betrokken is referentie-object van de meditatie wordt.
Indien na herkenning van fixatie vanuit het laten zijn in gewaarzijn er na enige tijd zodanig veel ontspanning is ontstaan dat er geen sprake meer is van fixatie, kan er een soort van rusten in zijn ontstaan, waarbij ervaringen kunnen komen en gaan in de ruimte van gewaarzijn.
Zie ook het gedeelte : Gedachte-patronen en emoties als referentie-object van meditatie op de pagina over mindfulness en gedachten. Die benadering is vergelijkbaar met de bovenstaande benadering.