Mindfulness en gezondheid

Voordracht van Dr. David Perlmutter en professor Dale Bredesen

Zie voor meer informatie ook een voordracht van David Perlmutter en professor Bredesen. In deze voordracht vertelt Dale Bredesen over een vervolg onderzoek met 35 deelnemers en vertelt hij dat hetzelfde beeld gezien wordt als bij het onderzoek waarbij 10 mensen deelnamen. Ook vertelt hij tijdens deze voordracht dat de reden waarom de 10e persoon nauwelijks verbeterde te maken had met een doorlaatbare hersen-bloedbarrière zodat stoffen die niet in de hersenen thuishoorden in de hersenen terecht konden komen.
Ook vertelt Dale Bredesen in deze voordracht dat uit onderzoek blijkt dat de hersenencellen van mensen met de ziekte van Alzheimer insuline-resistent zijn, wat betekent dat deze cellen moeite hebben met het opnemen van glucose uit het bloed en daardoor moeilijker aan energie voor hun functioneren kunnen komen. De ziekte van Alzheimer wordt daarom ook wel diabetes type 3 genoemd. Dit kwam ook naar voren in de voordracht van Dr. Dominic D'Agostino: "Dominic D'Agostino: Metabolic Therapies: Therapeutic Implications and Practical Application" waarin over een onderzoek verteld werd waarin de glucose opname in de hersenen van een Alzheimer patient vergeleken werd met een gezond persoon. Hij vertelt in die voordracht ook dat bij traumatisch hersenletsel , ALS en de ziekte van Parkinson er ook sprake is van een beperkte opname van glucose.
Zie ook de link "Brain insulin resistance contributes to cognitive decline in Alzheimer's disease." voor een artikel over een studie waarin dit aangetoond werd. Het artikel "Stress contributes to the development of central insulin resistance during aging: implications for Alzheimer's disease" suggereert dat stress bijdraagt aan de ontwikkeling van insuline-resistentie in de hersenen.
Ketonen kunnen vanwege de insuline-weerstand van de hersencellen speciaal interessant zijn voor mensen met de ziekte van Alzheimer omdat ketonen een alternatieve energiebron voor de hersencellen kunnen zijn. De hersencellen kunnen glucose niet of minder makkelijk opnemen maar kunnen in plaats daarvan ketonen opnemen en op die manier in hun energie-behoefte voorzien.
Dale Bredesen geeft in deze voordracht ook aan dat er drie subtypes van de ziekte van Alzheimer onderscheiden kunnen worden. Zie ook zijn publicatie "Metabolic profiling distinguishes three subtypes of Alzheimer’s disease".
Bij het onderzoek waar Dale Bredesen naar verwijst werd gebruik gemaakt van zogenaamde "neurally derived blood exosomes". Deze kleine deeltjes kunnen ook gebruikt worden om het begin van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium te kunnen vaststellen, mogelijk zelfs 10 jaar voordat het klinisch vastgesteld wordt, zie onderstaande link. Dit geeft ook aan dat een ziekte als de ziekte van Alzheimer al vele jaren in ontwikkeling kan zijn geweest voordat het klinisch aangetoond kan worden en zo'n ontwikkeling leent zich voor een preventieve aanpak. Het programma dat David Perlmutter aanreikt en ook het programma van professor Bredesen, en toekomstige programma's zijn ook bedoeld als een preventief programma om de kans op het ontwikkelen van een ziekte als de ziekte van Alzheimer zo klein mogelijk te laten zijn, zelfs als je het gen APOE-ε4 hebt waardoor de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer groter is. Professor Bredesen geeft in deze voordracht aan dat mensen zonder dit gen, zo'n 9% kans hebben op het krijgen van de ziekte van Alzheimer in hun leven, en dat mensen die 1 copy van dit gen hebben 30% kans hebben op het krijgen van deze ziekte en dat mensen die 2 copieën hebben van dit gen een kans ruim over de 50% (wellicht zelfs 90%) hebben op het krijgen van deze ziekte. Het lijkt overigens waarschijnlijk dat in het algemeen de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer toe gaat nemen gezien de problemen met de huidige voeding zoals veel suiker, fructose en andere koolhydraten, pesticiden-gebruik, en het moderne meer stressvolle leven etc. Aan de andere kant kunnen mensen naarmate de kennis over preventie meer bekend wordt en er ook meer preventieve maatregelen ontdekt worden, ook meer gaan ingrijpen in hun levenswijze en voeding en daarmee wellicht de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer tegengaan.
Een ander interessant punt dat professor Bredesen naar voren bracht is dat DHA (een omega-3 vet) en vitamine D3 mogelijk kunnen helpen bij het opruimen van de bèta-amyloïd plaques in de hersenen (wat vaak voorkomt bij de ziekte van Alzheimer) door het reguleren van de distributie van macrofagen zodat deze beter in staat zijn om de plaques te verwijderen. Wellicht dat andere omega-3 vetten zoals EPA hierbij ook een rol spelen. Zie onderstaande link.
In deze voordracht werd ook benadrukt dat voor een ziekte als de ziekte van Alzheimer het waarschijnlijk niet zo is dat er één oplossing in de vorm van een pil komt, maar dat een aanpak via meerdere aandachtspunten nodig is. Dit weerspiegelt het feit dat de hersenen via verschillende mechanismen aangetast kunnen worden.
Zie onderstaande link "Presentation by Dr. Perlmutter and Dr. Bredesen at the Buck Institute" voor de voordracht:
Zie onderstaande link "Powerful Role of Ketone Fats in Brain Health and Alzheimer’s Treatment" voor een blogpost van David Perlmutter over een studie waarbij ketonen gebruikt werden bij de ziekte van Alzheimer. Zie de link "Ketone Bodies as a Therapeutic for Alzheimer’s Disease" voor de publicatie van deze studie.
Zie "Identification of preclinical Alzheimer's disease by a profile of pathogenic proteins in neurally derived blood exosomes: A case-control study" voor een studie die aangeeft dat het begin van de ziekte van Alzheimer via "neurally derived blood exosomes" in een vroeg stadium kan worden vastgesteld.
Zie de link "Vitamin D, omega-3 may help clear amyloid plaques found in Alzheimer's" voor informatie over de rol die vitamine D en omega-3 zouden kunnen spelen bij het opruimen van bèta-amyloïd plaques.
Zie ook onderstaande link "Informatie over het ketonen-product op de website van T delta S" voor informatie over een product dat een ketonen-ester (een zogenaamde precursor voor ketonen, in dit geval beta-hydroxybutyrate) bevat en dat in de toekomst mogelijk op de markt komt en een makkelijk beschikbare bron voor ketonen zou kunnen vormen en daarom speciaal interessant zou kunnen zijn voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere neurologische aandoeningen waarbij insuline-resistentie in de hersenen een rol speelt. Het product is ontwikkeld door professor Kieran Clarke en professor Richard Veech.
Zie ook de uitzending van EenVandaag : "Muziektherapie bevordert levenskwaliteit dementerenden" waarin te zien is hoe dementerenden tot leven komen via het beluisteren van muziek. In de uitzending is Manon Bruinsma te zien die via muziektherapie dementerenden meer tot leven laat komen. Professor Scherder vertelt in de uitzending dat dementeren als het ware ontwaken via het luisteren naar muziek. Muziek triggert de motorische systemen waarin ook het geheugen wordt meegenomen en waar oude herinneringen (die gekoppeld zijn aan emoties) opgeslagen zitten. Erik Scherder zegt: muziek opent als het ware de deur naar die oude geheugensystemen.
Zie ook : radio remember.
Zie ook de video 'Film clips from "I Remember Better When I Paint"' waarin aangeven wordt dat kunstzinnig therapie ("art therapy") ook kan helpen om mensen met dementie meer tot leven te laten komen. In het artikel "Art therapy may be benefitial for reducing stress-related behaviours in people with dementia-case report" wordt aangegeven dat het ook stress kan reduceren en kalmte bevordert bij mensen met dementie. Zie ook de artikelen "Art Therapy for Alzheimer’s Disease and Other Dementias" en "Creative solutions for severe dementia with BPSD: a case of art therapy used in an inpatient and residential care setting" en de video-clip : "Art & Alzheimer's with Angel Duncan".

Links